Wat krijg je betaald als je werkloos en zwanger bent?

30.10.2023 10:12

Je hebt geen werk op het moment dat je ontdekt dat je zwanger bent. Het kan iedereen overkomen. Wat zijn je rechten als je werkloos en zwanger bent?

Allereerst: je mag niet zomaar ontslagen worden als je zwanger bent en je kunt ook altijd solliciteren als je in verwachting bent. Dat is geen reden om niet in aanmerking te komen voor een functie.

Wanneer je contract afloopt en door je werkgever niet wordt verlengd, heb je recht op een WW-uitkering. Wanneer je zwanger bent is het belangrijk om dit bij de aanvraag te vermelden. Je hebt dan 16 weken recht op zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering (WAZO). Deze kan je ook aanvragen als je al een werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt, dan vervangt deze tijdelijk jouw andere uitkeringen. Als je zelf ontslag neemt binnen 10 weken dat je bent uitgerekend of de baby wordt geboren heb je recht op 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. In die tijd wordt je loon gewoon doorbetaald.

Goed geregeld hier

In Nederland zijn er verschillende uitkeringen en regelingen beschikbaar voor zwangere vrouwen, inclusief vrouwen die werkloos zijn. Hier zijn enkele van de belangrijkste regelingen:

  1. Zwangerschapsverlof (Wet arbeid en zorg – WAZO): Werkneemsters hebben recht op zwangerschapsverlof vanaf de zesde tot en met de vierde week voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Tijdens deze periode ontvang je een uitkering ter hoogte van 100% van je eerder verdiende dagloon, die wordt betaald door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).
  2. Bevallingsverlof (Wet arbeid en zorg – WAZO): Na de bevalling heb je recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Tijdens deze periode ontvang je een uitkering ter hoogte van 100% van je dagloon, die wordt betaald door het UWV.
  3. Ouderschapsverlof (Wet arbeid en zorg – WAZO): Na het bevallingsverlof kun je ouderschapsverlof opnemen, dat is bedoeld om zorgtaken voor je kind te combineren met werk. Ouderschapsverlof is onbetaald, maar je kunt in overleg met je werkgever afspraken maken over de invulling van deze periode.
  4. Kinderbijslag: In Nederland hebben ouders recht op kinderbijslag voor hun kinderen tot 18 jaar. De kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging van je kinderen. De hoogte van de kinderbijslag varieert afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Als je werkloos bent en geen werkgever hebt, kun je nog steeds aanspraak maken op de bovenstaande regelingen via het UWV. Zorg ervoor dat je tijdig contact opneemt met het UWV om de benodigde stappen te ondernemen en ervoor te zorgen dat je de juiste uitkeringen krijgt. Maar, hoe dan ook: je krijgt geld in deze periode. Hoeveel precies, hangt af van hoeveel je eerst verdiende.