Deze vaccinaties krijgt je baby in het eerste jaar

14.12.2021 08:06

Je baby wil je natuurlijk beschermen tegen alles wat kwaad kan. Ook tegen vreselijke ziektes zoals de mazelen, bof of rode hond. Gelukkig kun je je kind beschermen met een vaccinatie, want die mogelijkheid hebben moeders in Nederland.

Jonge kinderen zijn het meest kwetsbaar voor infectieziekten. Omdat ieder kind recht heeft op een zo goed mogelijke start in het leven, biedt de Nederlandse overheid ieder kind vaccinaties aan tegen 12 infectieziekten. Jonge ouders krijgen automatisch een uitnodiging voor hun baby zodra deze is geboren: de 22-wekenprik tegen kinkhoest kun je al in je zwangerschap halen. Kinderen die in een asielopvang wonen, krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de Jeugdgezondheidszorg. Op basis van de vaccinaties die ze al hebben gehad, wordt voor hen een vaccinatieplan op maat gemaakt.

Het is een recht

Alle kinderen in Nederland hebben het recht zich te laten vaccineren, ook kinderen die om wat voor reden dan ook niet officieel zijn ingeschreven. Ouders hoeven voor deze vaccinaties niet te betalen. Hoewel deelname niet verplicht is, stemt meer dan 95% van de ouders ermee in om hun kinderen te laten vaccineren. Door de hoge vaccinatiegraad zijn deze ernstige ziekten inmiddels een zeldzaamheid geworden. Dat moeten we zo houden door ervoor te zorgen dat kinderen worden gevaccineerd. Het RIVM,  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma, is een uitvoeringsorganisatie die wordt gesponsord door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees ook
Goed teken: overgeven tijdens je zwangerschap vertelt je dat je een gezonde baby draagt

Vaccinatieschema vanaf 3 maanden

Om ervoor te zorgen dat kinderen maximaal beschermd worden tegen deze ziekten, worden de vaccinaties in vier stappen gegeven. Vanaf augustus 2011 krijgen alle baby’s ook een vaccinatie tegen hepatitis B. Baby’s van wie de moeder hepatitis B-drager is, krijgen ook een hepatitis B-vaccinatie binnen 48 uur na de geboorte. Heb je de 22 wekenprik gehaald? Dan start het vaccinatieprogramma van je baby met drie maanden. Hij krijgt dan twee prikken: DKTP en Pneu. De DKTP-Hib-HepB-vaccinatie beschermt tegen zes ernstige infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekte en Hepatitis B. De tweede inenting, de pneumokokkenprik, beschermt tegen de pneumokokkenziekte.

Het is essentieel dat kinderen de vaccinatiecyclus volgens schema voltooien.

5 maanden

Met vijf maanden krijgt je baby opnieuw een DKTP-Hib-HepB-prik én een pneumokokkenprik.

11 maanden

De derde DKTP-Hib-HepB-prik krijgt je kind met elf maanden. Tegen hepatitis B is je kind vanaf nu levenslang beschermd. Ook wordt er weer een pneumokokkenprik gegeven

14 maanden

Als je baby net één jaar is, krijgt hij twee prikken. Eén prik die hem beschermt tegen de bof, mazelen en rodehond. Dit is de BMR-prik. Het andere vaccin – Meningokokken ACWY – beschermt tegen de vier typen meningokokbacteriën: A, C, W en Y. Van de meningokok kun je hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging krijgen.

Dan pas weer bij 4 jaar

Het lijken heel wat prikken in het eerste jaar, en dat is ook zo. Maar vanaf 14 maanden duurt het weer even. De eerstvolgende prik krijgt je kind pas als hij vier jaar is. Dat is opnieuw een DKTP-Hib-HepB-vaccinatie. Je kind is hiermee beschermd tegen het krijgen van deze ziekten en complicaties.

Bron: RIVM