Als je een verboden naam uitkiest, bepaalt een ambtenaar hoe je kind gaat heten

11.07.2022 11:30

In principe leven we in een vrij land en mag je de voornaam van je kind zelf uitkiezen. Maar toch zijn er bepaalde eisen waar een voornaam voor je kind aan moet voldoen.

En dat is met name dat achternamen niet aan kinderen als voornaam gegeven mogen worden.

Stel, je wilt je kind Visser of Gerritzen noemen, dan wordt dat niet geaccepteerd door de overheid. Ook namen als De Vries, De Boer of Jansen mogen als voornaam niet. Alpacino, Feeërieke, Walhalla en Smiley mogen officieel wel en er zijn dan ook kinderen die zo heten. De ambtenaar van de burgerlijke stand beslist of een naam wel of niet mag. Als hij een naam weigert en de ouders willen geen andere naam kiezen, dan kan de ambtenaar het kind zelf een naam geven voor in het paspoort. Kortom: dan bepaal je ineens niet meer zelf hoe je kind officieel heet. Je kunt je kind dan natuurlijk zelf wel bij de eigen gekozen roepnaam noemen, maar in het paspoort staan dan andere gegevens.

Mag echt niet

Familienamen worden gewoonlijk niet als voornamen aanvaard. Uitzonderingen worden gemaakt voor familienamen die hoofdzakelijk als voornaam bekend zijn, zoals Paul, Laurens of Levi. Achternamen die veel weghebben van een voornaam, zeg maar. Namen zoals Fleur de Mariage of Geisha zijn in Nederland als voornaam aanvaard, nadat zij eerst waren geweigerd.

Andere namen die echt niet mogen zijn:

  • Namen die typische associaties oproepen met het kwaad, worden niet erkend. Namen uit de Bijbel zoals Judas, Kaïn of Satan behoren dan ook tot de bekendste “verboden voornamen”.

  • Evenzo mogen religieuze gevoelens niet worden gekrenkt door de voornaam (b.v. Christus of God).

  • Veelgebruikte merk- of plaatsnamen zijn ook niet toegestaan als voornaam. Zoals Maastricht.

  • Adellijke titels zoals Lord, Lady, Majesty of Princess worden niet aanvaard als voornamen.

Bron: C&A