Wat zijn de symptomen van omikron bij kinderen?

24.01.2022 13:48

Nu de scholen na de kerstvakantie weer open zijn gaan kinderen weer naar hun klassen en juffen. Maar corona is nog altijd onder ons en zo ook omikron. Hoe ziet die variant van het coronavirus eruit bij kinderen?

Wat zijn de symptomen en verschilt het met de klachten van volwassenen?

Het is allereerst geruststellend om op te merken dat ernstige gevallen van Covid – van welke soort dan ook – nog steeds relatief zeldzaam zijn bij kinderen. Volgens The American Academy of Pediatrics (AAP), hoewel pediatrische gevallen van Covid momenteel drastisch toenemen (ze zijn bijna het dubbele van het aantal gevallen dat begin december 2021 werd gezien, en 325.000 nieuwe gevallen werden toegevoegd vanaf de week die eindigde 30 december 2021), lijkt het erop dat ernstige ziekte als gevolg van Covid ongewoon is bij kinderen. Het aantal ziekenhuisopnames in de leeftijdsgroep onder de 18 jaar is slechts 0,1% tot 1,6% van de Covid-gevallen bij kinderen – zeer laag, dus.

Veel voorkomende symptomen van Omicron bij kinderen

Maar dan die nieuwe variant waar we ons nu zo zorgen om maken.

Volgens Dr. Young zijn de meest gemelde symptomen van Omicron, in volgorde van voorkomen, onder meer:

  • Zere keel of schor zijn
  • Verstopte neus
  • Droge hoest
  • Lichaamspijnen, met name rugpijn en nekpijn
  • Lichte koorts

“Omicron-symptomen beginnen meestal met een zere keel en veranderen in een loopneus en hoesten met wat pijn in het lichaam”, legt Dr. Young uit. Ze merkt op dat de koorts onder haar patiënten milder is geweest in deze golf van het virus, en zeer weinig patiënten melden een verlies van smaak en geur of kortademigheid. In tegenstelling tot de Delta-variant, merkt Dr. Young op: “Omicron lijkt erg griepachtig.”

Aanvullende Omicron-symptomen bij kinderen kunnen zijn:

  • Hoofdpijn
  • Vermoeidheid
  • Gastro-intestinale symptomen, zoals misselijkheid en diarree
  • Verlies van smaak en geur
  • Kortademigheid
Bron: Motherly