Groot probleem in Nederland: ‘De wachtlijst voor een plek op de bso is momenteel 4 jaar’

12.12.2022 15:01

Je moet als vader en moeder soms een hoop inleveren als je kinderen krijgt: met name de uren dat je werkt. Het opvangprobleem wordt groter en groter en dat gebeurt zeker niet alleen in de Randstad.

De wachttijd voor een plekje op de buitenschoolse opvang (bso) in Utrecht is momenteel al gauw vier jaar, zegt de Belangenorganisatie voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Ook in provincies als Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant komt dit probleem voor vanwege gebrek aan personeel.

“Veel medewerkers op de bso vinden de vroege en late diensten (voor en na schooltijd) vervelend”, zegt BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma. “Daarom kiezen ze voor beter betaald werk, bijvoorbeeld als klassenassistent.” Er werken ook steeds meer moeders, waardoor er steeds meer vraag is naar betaalde kinderopvang. Maar er zijn de laatste jaren niet meer kinderopvangplekken gemaakt. Je hoeft niet gek op te kijken als je een ongeboren baby een jaar eerder al aanmeldt voor een plekje, maar pas na 2 jaar op de wachtlijst kunt brengen.

7.000 mensen te weinig

Er is nu al een tekort van zevenduizend mensen, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit gaat over de bso voor kinderen van vier tot twaalf jaar en de dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar.

Ongelooflijk – het lijkt er de komende jaren ook niet beter op te worden.

In 2025 wil het kabinet dat de kinderopvang bijna gratis wordt, om zo meer mensen aan het werk te krijgen. Om dit mogelijk te maken zijn 50.000 mensen extra nodig. Maar waar zijn die te vinden? Het kan dan zo zijn dat gratis kinderopvang alleen iets wordt voor kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen. Een andere oplossing zou het langer maken van betaald verlof, voor zowel vaders als moeders. Nu ligt dat nog op 9 weken deels betaald. “Als kinderen pas op een latere leeftijd naar de kinderopvang gaan, zou dat enorm schelen op de inzet van personeel. Voor de dagopvang van baby’s zijn namelijk de meeste mensen nodig.”

Bron: nu.nl