Waarom je voor een verhuizing wel vrij krijgt, maar niet als je kind in het ziekenhuis ligt

06.01.2023 12:44

Als je kind in het ziekenhuis ligt, is het vaak zo dat je officieel geen vrij krijgt van je baas. Maar je kan vaak wel gewoon vrij krijgen voor een verhuizing als werknemer. Waarom is dit?

Dit heeft te maken met verschillende vormen van verlof.

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is een regeling van verlof voor het geval dat je onmiddellijk vrij moet zijn door plotselinge, onvoorziene problemen in je privésfeer. Dit is als je kind bijvoorbeeld plotseling ziek wordt, maar ook als ineens een waterleiding bij je in huis breekt en je thuis moet blijven om de loodgieter binnen te laten. Het calamiteitenverlof duurt zo lang als nodig om je probleem op te kunnen lossen. Voor een ziek kind is dit voor maximaal 24 uur.

Kortdurend zorgverlof

Na 24 uur stopt je calamiteitenverlof en kun je gebruik maken van kortdurend zorgverlof. Als je als werknemer noodzakelijk je kind moet verzorgen, omdat hij of zij na de 24 uur nog steeds ziek is, dan mag je kortdurend zorgverlof aanvragen. Het moet wel zo zijn dat je zorg gaat verlenen die daadwerkelijk noodzakelijk is. Je moet ook de persoon zijn die de zorg echt zelf geeft, het mag bijvoorbeeld niet je partner zijn.

Stel dat je kind in het ziekenhuis ligt, dan wordt hij of zij verzorgd door het personeel van het ziekenhuis. Op dat moment geef je geen noodzakelijke zorg, hierdoor mag je ook geen vrij krijgen als je kind in het ziekenhuis ligt. Alleen als je kind weer naar huis mag en je hem of haar moet verzorgen, mag je vrij krijgen en gebruik maken van kortdurend zorgverlof.

Ilse Vermeulen, jurist bij HR-dienstverlener Please: ”In totaal mag je per kalenderjaar wettelijk twee weken – op fulltime basis- gebruik maken van het kortdurend zorgverlof. ,,Je krijgt dan 70 procent van je loon doorbetaald.”

Langdurig zorgverlof

Stel dat je kind nog langer ziekt blijft, kun je langdurig zorgverlof aanvragen. Maar dit mag alleen als je aantoonbaar kan maken dat je de enige bent die zorg kan verlenen aan je kind. Vermeulen: ”Hiervan mag je zes weken per kalenderjaar opnemen. Dit is onbetaald verlof. Deze vorm van verlof kan bijvoorbeeld ingezet worden bij stervensbegeleiding. Het is wettelijk vastgelegd dat de werknemer vrij mag krijgen om meer tijd met een stervend familielid door te brengen.” Na zes weken zal langdurig zorgverlof vervallen. Vermeulen: ”Als iemand dan extra verlof wil aanvragen, valt dit onder de ‘normale’ onbetaalde verlofregeling. Dit betekent dat een werkgever je verlofverzoek mag weigeren.”

Bijzonder verlof

Hoe zit het dan met vrij krijgen voor een verhuizing? In je cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer je recht hebt op bijzonder verlof. Dit mag bijvoorbeeld gebruikt worden voor een verhuizing, maar het is niet wettelijk geregeld. Over het algemeen mag je als werknemer twee dagen bijzonder verlof opnemen.

Conclusie

De conclusie is dus eigenlijk dat je geen vrij mag van je baas als je kind in het ziekenhuis ligt, omdat er al goed voor hem of haar gezorgd wordt door het ziekenhuispersoneel. Het is daarom niet noodzakelijke om vrij te krijgen, want je kunt niks doen behalve de zorgverleners hun werk laten doen. Voor een verhuizing is hier nou eenmaal een andere regeling voor, wat valt onder bijzonder verlof. Hoe oneerlijk het ook is, zijn dit wel de regels.

 

Bron: AD