‘Mijn oom had wel een heel rare naam: zijn vader kon niets bedenken na de geboorte’

20.03.2024 10:24

Over aparte namen gesproken: sommige namen komen wel uit een heel vreemde hoek. Wat is het verhaal achter een unieke naam? Vaak iets minder spannends dan je denkt.

‘Een broer van mijn moeder heette: Duin. Vernoemd naar zijn opa van zijn vaders kant. Die was de jongste in een groot gezin en onze betovergrootvader kon geen naam bedenken bij de burgerlijke stand. De ambtenaar stelde voor om een deel van de familienaam als voornaam te registreren. Volgens mij is de naam nooit verder gegeven aan jongere mannen: het is natuurlijk een bijzondere naam’.

Naast een achternaam wordt “Duin” ook wel eens als voornaam gebruikt, hoewel minder gebruikelijk. Als voornaam kan het geassocieerd worden met natuurlijke schoonheid, rust of de nabijheid van de zee, afhankelijk van de interpretatie en persoonlijke associaties. Maar in principe is het echt een achternaam en geen voornaam.

Hoeveel dagen na de geboorte moet je een naam weten?

In Nederland moeten ouders de geboorte van hun kind binnen 3 dagen aangeven bij de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor het kiezen van de naam van het kind. Bij de geboorteaangifte kunnen de ouders de gekozen naam van hun kind doorgeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De naam moet voldoen aan de wettelijke regels en mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

Als ouders niet binnen de eerste 3 dagen na de geboorte aangifte doen, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een boete opleggen. Als er een redelijke grond is waarom de aangifte niet binnen 3 dagen kan worden gedaan, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand besluiten om de termijn te verlengen tot maximaal 3 weken.