Mannen krijgen in Duitsland 2 jaar betaald vaderschapsverlof, in Nederland maar 5 weken

01.11.2022 09:09

Mocht je nog willen verhuizen naar een plek net over de grens, doe dat dan vooral als je van plan bent om aan kinderen te beginnen. In Duitsland is het verlof voor de vaders van een kind namelijk bijzonder goed geregeld.

In feite kan een van de ouders 3 jaar thuis blijven of kunnen beide ouders 18 maanden tegelijkertijd verlof opnemen.

Het Elterngeld is een overheidsuitkering. Het recht op betaald ouderschapsverlof bestaat voor beide ouders voor een langere periode dan in Nederland, namelijk voor maximaal 3 jaar. Bij het opnemen van ouderschapsverlof in de eerste 2 jaar na de geboorte hebben de ouders ieder voor zich gedurende maximaal 12 maanden (en niet slechts 9 weken zoals in Nederland) recht op de zgn. basis ouderschapsuitkering.

Het ouderschapsverlof gaat pas in na de 8 weken ‘moederschapsbescherming’ die moeders na de bevalling sowieso krijgen. Dat is vergelijkbaar met wat we in Nederland het bevallingsverlof noemen: na je bevalling heb je recht op zeker Voor vaders kan het verlof al wel vanaf de geboortedag beginnen. “Dit betekent dat moeders in principe recht hebben op een onbetaald verlof tot en met de derde verjaardag van het kind.” Kersverse ouders krijgen samen 12 maanden betaald ouderschapsverlof. Als beide ouders van de regeling gebruikmaken, wordt deze periode verlengd tot 14 maanden. De staat keert een jaar lang twee derde van het eerdere loon uit, met een minimum van 300 en een maximum van 1.800 euro. Je krijgt overigens ook een ouderschapsuitkering als je voor de geboorte van je kind geen werk had.

Meer geld

En dat is niet alles: het is best goed geregeld bij onze buren. Ook de kinderbijslag (Kindergeld) is in Duitsland met 202 euro per maand aanzienlijk hoger dan dan in Nederland, zegt de advocaat. “Dit kan je aanvragen bij de Familienkasse in Saarbrücken.” In ons land krijg je dit bedrag ongeveer per kwartaal, dus voor elke drie maanden.

Bron: HLN