Krijg je langer verlof als je baby na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven liggen?

22.12.2022 20:49

Als je bent bevallen van je baby, dan heb je recht op bevallingsverlof. Over het algemeen is die verlof tien tot twaalf weken, afhankelijk van hoelang je verlof was voor de bevalling. Maar wat als je baby na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven?

Heb je in deze situatie recht op langer verlof?

Langer verlof

Als je bent bevallen heb je recht op minstens zestien weken verlof. Stel dat je baby na de geboorte wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan kun je in sommige situaties langer met bevallingsverlof dan de zestien weken. Op deze manier kan je je kindje thuis verzorgen voor een aantal weken.

Je krijgt geen extra verlof over de eerste week dat je baby in het ziekenhuis heeft gelegen. Als je kindje meer dan zeven dagen in het ziekenhuis moet blijven na de geboorte, dan heb je de uitzondering op langer verlof. Dit verlof duurt dan maximaal tien weken. Het is wel zo dat er een week ‘eigen tijd’ is, dit is omdat het gebruikelijk is dat je baby na de geboorte een korte periode in het ziekenhuis moeten blijven liggen. Dus stel dat je baby twee weken in het ziekenhuis moest blijven, dan mag je verlof een week langer duren.

Extra verlof berekenen

In de volgende stappen kun je extra dagen verlof berekenen:

  1. Eerst moet je kijken hoeveel dagen je kind in het ziekenhuis heeft gelegen. Als het om meerdere dagen achter elkaar gaat, dan kun je die dagen erbij optellen. Hetzelfde geldt voor het geval dat je kind in meerdere ziekenhuizen is opgenomen.
  2. Je moet eerst die zeven dagen van de totale ziekenhuisopname eraf trekken. Dit vanwege de week ‘eigen tijd’ zoals eerder is vermeld.
  3. Vervolgens tel je het resterende aantal opnamedagen bij elkaar op, maar alleen de dagen die vallen binnen je bevallingsverlof. Met dit aantal dagen kun je dan verder rekenen.
  4. Het kan zo zijn dat je bevallingsverlof langer dan 10 weken duurde. Misschien omdat je bent bevallen voor de uitgerekende datum. Of omdat je minder dan zes weken zwangerschapverlof opgenomen hebt. Je trekt dan het aantal dagen die langer duurde dan tien weken af van de uitkomst bij stap drie. Wat er dan overblijft is het aantal extra dagen bevallingsverlof waar je recht op hebt.

Als je bevallingsverlof precies tien weken duurde, dan telt de uitkomst van stap drie hierboven.

Hoe vraag je het aan?

Als je kind in het ziekenhuis moet blijven na de bevalling, dan kun je een verklaring aanvragen bij het ziekenhuis waar je baby is geboren. Als je baby om een reden in meerdere ziekenhuizen heeft gelegen, dan moet je bij elk ziekenhuis een verklaring aanvragen. De verklaring die je van het ziekenhuis krijgt is enorm belangrijk, anders kunnen ze je aanvraag niet in behandeling nemen. In dat geval zou je ook geen recht hebben op langer verlof en dat zou zonde zijn. Het formulier wat je moet gebruiken heet ‘Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind’. Maar het ziekenhuis mag de verklaring ook zelf opstellen als ze dat willen.

Uiterlijk de laatste twee weken van je verlof vraag je de extra dagen verlof aan. De verklaring die je van het ziekenhuis hebt gekregen stuur je naar het UWV, dit voeg je samen met het formulier ‘Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind’. Zo kan het UWV berekenen of je langer verlof krijgt en ook hoelang. Zodra het ontvangen is door het UWV, dan duurt het twee weken voordat je hier meer over hoort. In sommige gevallen hebben ze meer tijd nodig, maar sowieso krijg je de beslissing binnen acht weken.

Bron: uwv.nl