Dit kost het je als je kind vier dagen in de week naar de bso gaat

19.04.2024 12:30

De bso is voor veel ouders heel fijn: de buitenschoolse opvang haalt je kinderen uit school en zo kunnen ze daar nog lekker de middag doorbrengen. Maar wat kost het eigenlijk als je kind vier dagen per week naar de bso gaat?

uitenschoolse opvang (BSO) speelt een essentiële rol in het leven van werkende ouders in Nederland, waardoor ze gerust kunnen zijn terwijl hun kinderen na schooltijd veilig en verantwoord worden verzorgd en beziggehouden. Maar natuurlijk brengt de naschoolse opvang ook kosten met zich mee.

Tarieven van BSO:

De kosten voor buitenschoolse opvang variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de locatie, het type opvang, het aantal dagen per week dat het kind wordt ingeschreven en het inkomen van de ouders. Gemiddeld kunnen ouders in Nederland rekening houden met een tarief tussen de € 6,50 en € 8,50 per uur per kind voor reguliere bso.

Aantal Dagen:

Veel ouders kiezen ervoor om hun kinderen vier dagen per week naar de bso te sturen, om zo werk en gezinsleven in balans te houden. Voor vier dagen per week kan de totale maandelijkse kostprijs voor de bso dus variëren van ongeveer € 250 tot € 500 per kind, afhankelijk van de tarieven van de specifieke BSO-organisatie en andere factoren. Het fijne is ook dat de bso in de schoolvakanties de hele dag open is voor je kinderen om te komen spelen. Je kunt voor de bso voor vier dagen rekenen op 488 euro per kind.

Belastingvoordeel:

Vergeet niet dat ouders in Nederland recht hebben op kinderopvangtoeslag om een deel van de kosten voor bso te dekken. Dit is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen en het aantal kinderen dat gebruikmaakt van kinderopvang. De kinderopvangtoeslag kan oplopen tot maximaal 97% van de kosten, afhankelijk van het inkomen van de ouders. Je kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Extra Kosten:

Naast de basisuurtarieven kunnen er ook extra kosten verbonden zijn aan BSO, zoals inschrijvingskosten, kosten voor extra activiteiten, maaltijden en transport. Ouders doen er goed aan deze extra kosten in overweging te nemen bij het plannen van hun budget voor buitenschoolse opvang.