Het kost je 2500 euro per jaar als je in 2025 je eerste kind krijgt

16.04.2024 12:55

Wat kost je eerste kind? Het bedrag van je belastingvoordeel varieert afhankelijk van de gezinssituatie, maar je kunt al gauw rekenen op 2500 euro per jaar. De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) in Nederland speelt een belangrijke rol voor werkende ouders. Deze regeling biedt een belastingvoordeel voor paren en alleenstaanden die kinderen hebben.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een fiscale regeling in Nederland die bedoeld is om werkende ouders met kinderen te ondersteunen. Het is een korting op de inkomstenbelasting die afhankelijk is van het inkomen en het aantal kinderen van de belastingplichtige.

De IACK kan worden geclaimd door zowel paren als alleenstaande ouders die voldoen aan bepaalde criteria, waaronder:

  1. Ze moeten een kind jonger dan 12 jaar hebben dat op hun adres is ingeschreven bij de gemeente.
  2. Ze moeten voldoende inkomsten uit arbeid hebben.
  3. Het recht op de IACK is afhankelijk van het arbeidsinkomen van de minstverdienende partner in het geval van een paar.

Het bedrag van de IACK hangt af van het inkomen van de belastingplichtige en het aantal kinderen. Over het algemeen geldt dat hoe hoger het inkomen is, hoe lager de korting zal zijn. De regeling kan een significant belastingvoordeel bieden aan werkende ouders en kan helpen bij het verlichten van de kosten van kinderopvang en andere gezinsuitgaven.

En dit kost je eerste kind, dan

Dit verandert alleen drastisch voor iedereen die volgend jaar, in 2025, zijn en haar eerste kind krijgt. Want vanaf 2025 wordt die regeling geschrapt voor iedereen die na 1 januari van dat jaar een eerste kind krijgt. Ofwel: het kost je dan die 2500 euro aan belastingvoordeel, per jaar. Waarom dat gebeurt? Die regeling verdwijnt omdat het kabinet had aangekondigd dat de kinderopvang gratis zou worden. Maar dat gebeurt waarschijnlijk pas vanaf 2027. En dat is dus reden voor discussie in de politiek: je benadeelt alle mensen die in 2025 en in 2026 voor het eerst een kind krijgen. Daarna wordt het voor hen pas goedkoper – vanwege de gratis kinderopvang.