‘Mijn kinderen spreken mij met mijn voornaam aan en daar krijg ik vaak kritiek op’

03.04.2024 09:42

In de wereld van ouder-kind relaties zijn er talloze normen en verwachtingen die de manier waarop we communiceren en interageren met onze kinderen beïnvloeden. Eén aspect dat vaak tot discussie leidt, is de manier waarop kinderen hun ouders aanspreken. Traditioneel wordt van kinderen verwacht dat ze hun ouders aanspreken met termen als ‘mama’, ‘papa’, ‘mam’ of ‘pap’, maar steeds vaker worden ouders gewoon met hun voornaam aangesproken.

Voor sommige ouders kan dit een teken van gelijkwaardigheid zijn, terwijl anderen het als respectloos beschouwen en hier kritiek van anderen op ontvangen. ‘Mijn kinderen noemen mij gewoon Sylvia. En ik heb daar geen problemen mee. Mama deden ze alleen toen ze een peutertje waren, maar sinds ze naar de basisschool gaan noemen ze mij bij mijn voornaam. Ze pikten het denk ik op van mijn man die mij ook zo noemt. En ach, ik heb het gewoon lekker gelaten. Maar in de speeltuin kijken andere moeders toch gek op als mijn kind van zes jaar mij Sylvia en niet mama noemt.’

Voornaam als moeder

Toch vinden experts het niet zo’n slecht plan. Het aanmoedigen van kinderen om hun ouders bij hun voornaam aan te spreken kan ook worden gezien als een manier om de individualiteit en autonomie van het kind te bevorderen. Door kinderen toe te staan ​​hun ouders op een meer gelijkwaardige manier te benaderen, kunnen ze leren om zelfstandig te denken, beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties. Dit kan bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn bij het kind.

Aan de andere kant zijn er ouders die vinden dat het aanspreken van ouders bij hun voornaam een gebrek aan respect toont en de traditionele normen van ouderlijk gezag ondermijnt. Ze kunnen zich ongemakkelijk voelen bij de informele benadering en vrezen dat het de grenzen tussen ouder en kind vervaagt. Zo klinkt het ook in de reacties op Sylvia: ‘Je bent toch hun moeder? En dat is je rol met je kind, niet die van een vriendin?’.

Uiteindelijk is het belangrijkste aspect van ouder-kind relaties het behoud van een gezonde en liefdevolle band, gebaseerd op wederzijds respect, begrip en acceptatie, ongeacht de namen die je kinderen voor jou kiezen. Of het nou mama of je voornaam is: het gaat erom hoe jullie met elkaar zijn.