Je mag 26 weken verlof opnemen tot je kind 8 jaar is

02.08.2022 10:50

Vanaf vandaag gaat er een nieuwe regel in in Nederland: ouders mogen 9 weken betaald verlof opnemen.

Het gaat om een periode van negen weken betaald verlof, waarin ouders een vergoeding van 70 procent van hun brutosalaris ontvangen. De regeling geldt alleen voor werknemers in dienst en niet voor zelfstandigen. Ouders hebben recht op deze verlofregeling tot hun kind acht jaar is. Naast geboorte, geldt de verlofregeling ook bij adoptie of pleegzorg van een kind.

Allebei langer verlof opnemen

Het geldt voor beide ouders: werk je allebei in loondienst, dan kun je allebei 9 weken betaald verlof opvragen. Wel moeten ouders dit betaalde verlof binnen 1 jaar na de geboorte van het kind opnemen. Ouders kunnen ervoor kiezen het verlof aaneengeschakeld op te nemen, of deze uit te spreiden over meerdere weken. Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar: dat geldt voor elk kind. Dus heb je meerdere kinderen, dan tellen deze weken dus op.

Maar, let wel: dit is onbetaald verlof. Zwangere vrouwen krijgen voor bevalling van hun kind zes weken zwangerschapsverlof en na de geboorte van hun kind tien weken bevallingsverlof. Bij een meerling is dit nog vier weken langer. Vaders hebben recht op één week volledig betaald geboorteverlof. Onder het nieuwe beleid kunnen ouders daarna voor 70% betaald negen weken ouderschapsverlof opnemen: moeders en vaders, dus. Onveranderd blijft de onbetaalde halfjaarlijkse verlofperiode die ze daarna kunnen opnemen. Dat zou je in kunnen zetten als je wilt besparen op de kinderopvang door zelf thuis te zijn, bijvoorbeeld. Voor een tweeling krijg je dubbele weken aan verlof. Deze verlofregels gelden alleen voor mensen in loondienst, niet voor zzp’ers en zelfstandig werkenden of ondernemers.

Bron: UWV