De wetenschap zegt: je intelligentie heb je aan je moeder te danken

17.05.2020 11:10
intelligentie

Hoe slim je bent ligt er eigenlijk aan hoe slim je moeder is, blijkt uit onderzoek. Je genen bestaan voor 50% uit die van je moeder en voor 50% uit die van je vader, maar gaat het om intelligentie, dan speelt je eigen moeder de belangrijkste rol.

Je IQ zit namelijk op het X-chromosoom, dat je van je eigen moeder krijgt.

Jongens hebben ook een Y-chromosoom, maar daar bevindt zich dus niet iemands intelligentie op. Op het Y-chromosoom, dat het kind van zijn vader krijgt, bevinden zich behalve de genen die het geslacht bepalen nauwelijks andere genen. Zowel jongens als meisjes krijgen hun intelligentie van hun moeder door en hoe slim de moeder dus is, is een goede voorspeller van hoe slim de kinderen zelf later worden.

Een ouder onderzoek bevestigde dit gegeven al. Uit een grootschalig onderzoek uit 1996 waarin 12.686 mensen werden ondervraagd over onder andere hun IQ, blijkt dat de beste voorspeller van intelligentie, het IQ van de moeder was.

Toch zeggen onderzoekers wel dat je niet moet vergeten dat er een hoop meer meespeelt als het gaat om slimheid. Zo maakt de omgeving waarin een kind opgroeit ook voor een groot deel uit als je wilt bepalen hoe slim een kind later wordt. En ook: heel veel genen bepalen je intelligentie, maar ook bepalen genen de omgeving die je kiest en die omgeving heeft ook weer invloed op je intelligentie.

Bron: Vriendin

Een zwarte outfit: altijd een goed idee, toch?