‘Corrigerende tik’ heeft hetzelfde effect op hersenen van een kind als mishandeling, blijkt uit onderzoek

13.10.2022 10:36

Sommige ouders geven hun kind(eren) een corrigerende tik, als het hen even teveel wordt. Een kleine pets op de billen vinden sommigen ‘normaal’ om een kind manieren bij te leren, maar er wordt niet bij stilgestaan wat voor effect dit heeft op het kind. Dit komt eigenlijk op hetzelfde neer als kindermishandeling.

Er is een onderzoek gedaan aan Harvard University: het uitdelen van een tik kan de hersenontwikkeling van een kind hetzelfde beïnvloeden als ernstige mishandeling. Het maakt niet uit of de tik zacht was en volgens jou misschien wel niks voorstelde.

Onderzoek

In het onderzoek van Harvard University is een grote groep kinderen van 3 tot 12 jaar gecheckt. 147 kinderen van 10 tot 11 jaar kregen soms een corrigerende tik. De kinderen die meededen met het onderzoek kregen bepaalde beelden te zien, om te kijken wat er gebeurde in het hersengebied dat cognitieve en emotionele functies aanstuurt. Er werden personen getoond met neutrale en angstige gezichtsuitdrukkingen. Zo is te zien wat er in het hersengebied gebeurt bij kinderen.

Uitkomst

Wanneer de kinderen de foto’s zagen met angstige gezichten, werd er veel ernstiger gereageerd. Dit waren dan wel de kinderen die thuis ook wel eens een corrigerende tik kregen, zij reageerden hier sterker op dan kinderen die hier niet mee te maken hebben. Wanneer je als ouder een kleine pets geeft aan je kind, dan loopt hij of zij veel meer kans op voor het ontwikkelen van psychische aandoeningen, depressie, angst en gedragsproblemen op een latere leeftijd volgens onderzoek. Elke corrigerende handeling met fysiek geweld is schadelijk voor een jong kind.

Maar er werd tot verbazing meer ontdekt door onderzoekers als het gaat om stressreactie. Er was geen verschil in stressactie als je het vergelijkt met kinderen die echt fysiek mishandeld worden en kinderen die dus soms die corrigerende tik krijgen van hun ouders.

Met het onderzoek van Harvard willen ze mensen duidelijk maken wat een corrigerende tik doet en welke impact dit kan hebben op een kind.

Mishandeling bij kinderen

Niet alleen in Nederland hebben we te maken met kindermishandeling, maar ook in andere landen. Hier valt dus eigenlijk ook die ‘corrigerende tik’ onder. In Zweden in 1979 werd het gewoon opgenomen in het wetboek en viel die corrigerende tik dus onder kindermishandeling, zoals een pak slaag op de billen als het kind niet luistert. Daarna werd het door meer landen opgenomen in het wetboek. Noorwegen, Oostenrijk, Denemarken en Kroatië deden dit in de jaren negentig. Vanaf het jaar 2000 door Duitsland en Griekenland. En later in 2007 werd dit verboden hier in Nederland.

Bron: oudersvannu.nl

In samenwerking met Mama Magazine